776 796 771

Logopedie pro neslyšící a nedoslýchavé

V rámci klinické logopedie nabízím odbornou diagnostiku, terapii a poradenství pro neslyšící a nedoslýchavé.

Svou odbornou kvalifikaci jsem si rozšířila studiem s názvem Speciální pedagogika – surdopedie se zaměřením na znakový jazyk. Spolupracuji s organizací pro sluchově postižené a poskytuji tlumočnické služby v okrese Uherského Hradiště.

Lidé s prelingválním sluchovým postižením potřebují  kvalitní logopedickou péči v dětském i v dospělém věku. Po absolvování školní docházky se jim logopedické péče nedostává a jejich schopnost komunikovat orálně tak upadá. Logopedická péče je u těchto osob zaměřena na obsahovou i formální stránku řeči.

Logopedie pro děti

Vývoj řeči u malých dětí.
Opožděný vývoj řeči.

Logopedie pro předškoláky

Vývoj řeči v předškolním věku.

Logopedie pro dospělé

Zajištění péče dospělým
s vadou řeči.

Logopedie pro neslyšící

Péče o neslyšící pacienty.
Správná výslovnost slov.

Logopedie a vývojové vady

Jak předcházet vývojovým poruchám.

  776 796 771