776 796 771

Logopedie pro dospělé

V rámci klinické logopedie nabízím odbornou diagnostiku, terapii a poradenství pro dospělé v oblastech:

  • stavy po CMP , úrazech a jiných neurologických onemocnění (afázie, dysartrie,dyspraxie)
  • hlasové poruchy
  • neurodegenerativní onemocnění
  • narušená komunikační schopnost  u demencí
  • poruchy sluchu a zraku

Logopedie pro děti

Vývoj řeči u malých dětí.
Opožděný vývoj řeči.

Logopedie pro předškoláky

Vývoj řeči v předškolním věku.

Logopedie pro dospělé

Zajištění péče dospělým
s vadou řeči.

Logopedie pro neslyšící

Péče o neslyšící pacienty.
Správná výslovnost slov.

Logopedie a vývojové vady

Jak předcházet vývojovým poruchám.

  776 796 771