776 796 771

Logopedie pro děti

V rámci klinické logopedie nabízím odbornou diagnostiku, terapii a poradenství pro děti a dospívající v oblastech:

  • poruch výslovnosti (dyslalie)
  • opožděného vývoje řeči
  • specificky narušeného vývoje řeči (vývojová dysfázie)
  • poruch v důsledku onemocnění CNS (dysartrie)
  • získané neurotické nemluvnosti (mutismus)
  • poruch plynulosti (koktavost, breptavost)
  • poruch autistického spektra (PAS)

 

Logopedie pro děti

Vývoj řeči u malých dětí.
Opožděný vývoj řeči.

Logopedie pro předškoláky

Vývoj řeči v předškolním věku.

Logopedie pro dospělé

Zajištění péče dospělým
s vadou řeči.

Logopedie pro neslyšící

Péče o neslyšící pacienty.
Správná výslovnost slov.

Logopedie a vývojové vady

Jak předcházet vývojovým poruchám.

  776 796 771